Om oss

Campus4

Hvem er vi?

Vi er eksperter på  å undervise i norsk språk og kultur. Nordic Senter har mer enn 20 års erfaring som vi veldig gjerne deler med deg som elev eller arbeidsgiver.

Vi kartlegger dine behov og hjelper deg med å nå dine mål.

På Nordic Senter har alle elevene som sin personlige veileder som er ansvarlig for oppfølging gjennom hele prosessen;  i språkopplæring  såvel som i kulturell bevisstgjøring.Alltid på et språk elevene behersker.

Våre lærere

Våre lærere  er alle  faglig høyt kvalifiserte. Vår erfaring er er vår styrke og gir oss muligheten til å gi en personlig oppfølging til den enkelte elev.Slik kan elevene  finne sitt læringspotensial og utvikle sine språklige og kulturelle ferdigheter maksimalt.

Vår metodikk

Vår metdode for språk-og kulturinnlæring bygger på hovedprinsippene i immersjon, hvor elevene er i en læringssituasjon  og blir eksponert for kulturpåvirkning ,15 timer i døgnet, sju dager i uka.

 

Nordic Senter har sammen med Nordic House utviklet og tilbyr et verifisert opplæringsløp for norsk språk og kultur kalt NordicID. Det kan vises til gode resultater fra mange års bruk av modellen innenfor opplæring og introduksjon av utenlandsk arbeidskraft som rekrutteres til Norge.

 

Modellen bygger på erfaringer fra et effektivt kvalifiseringsløp til norsk språk og kultur, som så langt har hjulpet mange hundre spansktalende arbeidsinnvandrere til Norge fra null kunnskap til A2/B1 i løpet av bare 33 dager.

 

Etter totalt 500 timer kan man oppnå et språklig nivå, skriftlig og muntlig på A2/B1.